Дан: 16. децембра 2019.

deca i nagluvost

Različiti a u stvari isti …

„…DETE SA FIZIČKIM I MENTALNIM SMETNJAMA TREBA DA UŽIVA PUN I KVALITETAN ŽIVOT U USLOVIMA KOJI OBEZBEĐUJU DOSTOJANSTVO, UNAPREĐUJU SAMOPOUZDANJE I OLAKŠAVAJU NJIHOVO AKTIVNO UČEŠĆE U ZAJEDNICI“ Konvencija UN o pravima deteta, član 23 Jedna po meni veoma bitna tema koja je malo zastupljena i školama i porodicama jesu deca sa teškoćama u razvoju. Veoma …

Različiti a u stvari isti … Read More »

error: Content is protected !!